Kiểm định kim cương


Quy trình kiểm định

1. Khách hàng giao mẫu trực tiếp tại khu vực giao nhận của Viện SIJ
2. Nhân viên giao nhận mẫu của Viện SIJ kiểm tra hiện trạng mẫu, báo phí kiểm định, viết phiếu biên nhận & hẹn ngày, giờ trả sản phẩm cho khách hàng.
3. Viện SIJ tiến hành kiểm định theo quy trình kiểm định riêng cho kim cương.
4. Khách hàng nhận lại mẫu kiểm định kèm chứng thư kiểm định tại Viện SIJ & thanh toán phí kiểm định

 

Cách thức kiểm định

1. Kim cương được xác định là kim cương tự nhiên, kim cương đã qua xử lý hay tổng hợp và phân cấp chất lượng theo hệ thống phân cấp chất lượng của GIA.
2. Sản phẩm được kiểm định và thống nhất kết quả bởi ít nhất hai kiểm định viên.

Các dịch vụ khác