Kiểm định tại hiện trường


Viện SIJ cung cấp dịch vụ Kiểm định tại hiện trường phục vụ mục đích:
– Thông quan cho các sản phẩm tạm nhập, tái xuất từ thương hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel…
– Kiểm định theo yêu cầu của khách hàng, hoặc các thương hiệu trang sức tham dự sự kiện Trang sức quốc tế tại Việt Nam.

Các dịch vụ khác