Hội thảo - Hội chợ


Hội thảo Góp ý Xây dựng các Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam về vàng bạc đá quý
Hội thảo Góp ý Xây dựng các Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam về vàng bạc đá quý

Viện trưởng TS Đoàn Thị Anh Vũ cáo cáo hội thảo “Góp ý Xây dựng các Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam về vàng bạc đá quý”.

Xem thêm
Hội thảo Kim cương tổng hợp CVD - Chemical Vapor Deposition
Hội thảo Kim cương tổng hợp CVD - Chemical Vapor Deposition

Viện trưởng - TS Đoàn Thị Anh Vũ báo cáo chuyên đề "Kim cương tổng hợp CVD - Chemical Vapor Deposition"

Xem thêm