Kiểm định trang sức đá quý


Quy trình kiểm định

1. Khách hàng giao mẫu trực tiếp tại khu vực giao nhận của Viện SIJ.
2. Nhân viên giao nhận mẫu của Viện SIJ kiểm tra hiện trạng mẫu, báo phí kiểm định, viết phiếu biên nhận & hẹn ngày, giờ trả sản phẩm cho khách hàng.
3. Viện SIJ tiến hành kiểm định theo quy trình kiểm định riêng cho đá màu.
4. Khách hàng nhận lại mẫu kiểm định kèm chứng thư kiểm định tại Viện SIJ & thanh toán phí kiểm định.

 

Cách thức kiểm định

1. Đá màu được xác định tên đá, đá quý tự nhiên, đá quý xử lý hay đá tổng hợp cùng những thông số nhận dạng cơ bản (trọng lượng, kích thước, màu sắc, độ trong suốt…).
2. Sản phẩm được kiểm định và thống nhất kết quả bởi ít nhất hai kiểm định viên. 

Các dịch vụ khác