Viện Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Sài Gòn


SIJ là Viện đầu tiên tại Việt Nam thực hiện sứ mệnh nghiên cứu khoa học ứng dụng cho nghề kim hoàn đá quý dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Tiến sĩ Đá quý – Nghệ nhân Kim hoàn ĐOÀN THỊ ANH VŨ.

Đồng thời SIJ cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, đá bán quý, đá phong thủy, vàng, platin, vỏ xoàn, trang sức đá quý, tranh đá quý…; đào tạo chuyên nghiệp, chuyên sâu về ngọc học, thiết kế và chế tác trang sức, nghiệp vụ bán hàng trang sức đá quý cho doanh nghiệp và cá nhân.