Kiểm định vàng và kim loại quý


Quy trình kiểm định

1. Khách hàng giao mẫu trực tiếp tại khu vực giao nhận của Viện SIJ.
2. Nhân viên giao nhận mẫu của Viện SIJ kiểm tra hiện trạng mẫu, báo phí kiểm định, viết phiếu biên nhận & hẹn ngày, giờ trả sản phẩm cho khách hàng.
3. Viện SIJ tiến hành kiểm định theo quy trình kiểm định riêng cho kim loại quý theo Tiêu chuẩn ISO 17025: 2017.
4. Khách hàng nhận lại mẫu kiểm định kèm phiếu kết quả thử nghiệm tại VIện SIJ & thanh toán phí kiểm định.

 

Cách thức kiểm định

Kim loại quý (vàng, bạc, bạch kim) được xác định hàm lượng bằng phương pháp huỳnh quang tia X.

Các dịch vụ khác